II Jornades de Radio

II Jornades de Ràdio DSK 

El  01 de desembre es van celebrar en el Salò d'Actes de les Noves Dependències (Ctra. Ribesalbes nº2) les segones Jornades de Ràdio DSK. 
Van consistir en programes en directe perquè els oients a més d'escoltar-ho com es fa normalment, puguen veure i interactuar amb els locutors, creant una experiència diferent i innovadora. 
Els actes a realitzar són els següents: o 10:00 Music Box
o 12:00 La Barberia
o 14:00 80's History
o 15:00 Rock DSK 
o 17:00 Star Tres
o 18:00 La Ruta
o 20:00 Mon de Poble